03.06.2021 – Boże Ciało

dodano 2021-06-03 10:28:05

03 czerwca 2021 obchodziliśmy

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,

czyli tzw. Boże Ciało.

Popatrz i poczytaj –>W czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem. Godne uwagi jest to, że najstarsza nazwa tej uroczystości brzmiała „festum Eucharistiae” – „święto Eucharystii”. Boże Ciało stwarza wspaniałą okazję do rozważania tajemnicy Eucharystii, jest okazją do zamanifestowania naszej wiary wobec Najświętszego Sakramentu. Jest to „sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, uczta paschalna, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (Konstytucja o liturgii świętej, 47).

Święto Bożego Ciała powstało w XIII wieku pod wpływem nowych nurtów pobożności eucharystycznej, koncentrującej się nie na przyjmowaniu Komunii św., lecz na czci rzeczywistej obecności Chrystusa w znaku chleba i wina. Była to reakcja na herezję Berengariusza z Tours w XI wieku. Twierdził on, że przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa jest niemożliwa, ponieważ uwielbione Ciało Chrystusa znajduje się w niebie, a więc nie może równocześnie przebywać na ziemi, i to w wielu miejscach. Komunię św. rozumiał jako duchowe przyjmowanie Chrystusa. Do wprowadzenia święta Bożego Ciała przyczyniła się zakonnica. Była to bł. Julianna, augustianka z klasztoru Mont Cornillon w diecezji Liege w Belgii.

W 1208 r. Julianna miała dziwną wizję. Zobaczyła w niej księżyc w pełni, na którym była ciemna plama. Później Chrystus objawił jej, że ta plama oznacza brak w kalendarzu kościelnym święta ku czci Eucharystii. W 1240 r. biskup Liege – Robert wydał dekret ustanawiający to święto w swojej diecezji w drugą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Później miało być obchodzone w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego.

W 1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus de hoc mundo ustanowił święto Bożego Ciała w celu uczczenia Jezusa obecnego w Eucharystii. Śmierć Urbana IV uniemożliwiła ogłoszenie bulli. Jego wolę wypełnił dopiero papież Jan XXII w 1317 r. W Polsce święto Bożego Ciała zaprowadził biskup krakowski Nanker w 1320 r. Na początku XV wieku Boże Ciało w większości polskich diecezji było zaliczane do głównych świąt roku kościelnego.


Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy zbudowanych na trasie powstała nieco później niż samo święto. Pierwsze wzmianki o jej istnieniu pochodzą z Niemiec, z Kolonii – XIV wiek. Jaki jest cel procesji Bożego Ciała? „W procesjach, w czasie których celebrans niesie Najświętszą Eucharystię poza kościół wśród uroczystych obrzędów i śpiewów, lud chrześcijański składa publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu” (Komunia św. i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą dostosowane do zwyczajów polskich, nr 77).

A zatem już od kilku wieków wychodzą chrześcijanie w święto Bożego Ciała na ulice, place miast i wiejskie drogi, które w tym dniu zamieniają się we wspaniałą świątynię dla Boga Żywego. Trudno oprzeć się urokowi tych zbiorowych manifestacji wiary w Boga ukrytego w Hostii Świętej. Ulice i domy przystrojone, świeża wiosenna zieleń, mnóstwo kwiatów. Ołtarze, świece, sztandary, feretrony, obrazy, dzieci pierwszokomunijne w bieli, dziewczynki sypiące kwiaty. W centrum tego podniosłego świętowania jest On, Chrystus – ukryty w małym kawałku chleba: Słońce wszechświata, Początek i Koniec wszystkiego, Droga ludzkiego pielgrzymowania przez doczesność do wieczności. Uroczysty charakter święta Bożego Ciała nie może nigdy przysłonić nam zasadniczej prawdy, że najpiękniejszą i najgodniejszą monstrancją dla Chrystusa jest żywe serce człowieka, a najwspanialszą procesją jest „procesja serca”, która kończy się spotkaniem z Nim w Komunii św.

30.05.2021 – Odpust parafialny

dodano 2021-05-31 13:53:48

Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. U nas jest to Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 
Sumie odpustowej przewodniczył i wygłosił homilię ks. dr Radosław Szucki – do niedawna jeszcze wikariusz naszej parafii.


Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy.
Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy modlitwy. Można też pokutę odbywać w czyśćcu.

Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpust zupełny, wyznacza warunki jakie trzeba spełnić do jego zyskania.

Zwyczajne warunki uzyskania odpustu:

  • spowiedź sakramentalna (może być w okolicy odpustu, a nie w sam dzień)
  • Komunia święta
  • wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
  • modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

22.05.2021 – I Kongres Służby Liturgicznej

dodano 2021-05-22 09:19:28

22 maja 2021 w naszej diecezji został zorganizowany I Kongres Służby Liturgicznej. W naszym dekanacie spotkaliśmy się w naszej parafialnej świątyni by uczestniczyć we Mszy Świętej, a potem połączyliśmy się zdalnie z siedlecką katedrą i Księdzem Biskupem Kazimierzem Gurdą.

 


Tutaj zapis spotkania on-line z siedleckiej katedry…

15.05.2021 – I Komunia Święta

dodano 2021-05-15 17:22:18

I Komunia Święta to szczególny czas dla każdego człowieka, ponieważ wtedy po raz pierwszy spotyka się z Bogiem w ten niezwykły, sakramentalny sposób. Tu w doczesności nie nie ma bliższej relacji z Bogiem niż Eucharystia. W naszej parafii 59 osób przyjęło Pana Jezusa po raz pierwszy, ale z powodu obostrzeń sanitarnych miało to miejsce w trzech grupach.

Bogu niech będą dzięki !!!


Dekoracje na Triduum Paschalne

dodano 2021-04-01 11:00:26

Nasza świątynia już jest prawie gotowa.
Dziękujemy Pani Anecie – naszej kościelnej,
oraz wielkiemu gronu pomocników
którzy w pocie czoła pracowali nad dekoracją.

16.03.2021 – Montaż krzyża w prezbiterium

dodano 2021-03-18 17:20:22

Nasze prezbiterium jest już prawie wykończone. W ostatnich dniach pojawił się krzyż z figurą Jezusa. Tym samym widzimy już całą Trójcę Świętą.

Kliknij więcej jeśli chcesz zobaczyć cały proces montażu tego elementu…

 


26.02.2021 – Droga Krzyżowa Młodego Człowieka

dodano 2021-02-27 05:01:04

26 lutego 2021 odbyło się kolejne spotkanie formacyjno-modlitewne dla kandydatów do sakramentu bierzmowania. Odprawiliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej zatytułowane „Droga Krzyżowa Młodego Człowieka”. Modlitwie przewodniczył ks. Rafał Kornilak a śpiew animowała wspólnota „Chleb Życia” działająca przy naszej parafii.

12.02.2021 – Spotkanie formacyjno-modlitewne „Przyjdź Duchu Święty”

dodano 2021-02-12 20:04:26

12 lutego 2021 odbyło się spotkanie formacyjno-modlitewne pod hasłem „Przyjdź Duchu Święty”. Rozpoczynało ono cykl spotkań przeznaczonych przede wszystkim dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkanie prowadził ks. Rafał Kornilak a śpiew animowała wspólnota „Chleb Życia” działająca przy naszej parafii.


Nasze rozważania dotyczyły Osoby i Działania Ducha Świętego w naszym życiu.

Jezus obiecał:

„Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” /Dz 1,8/

 

Wcześniej zapowiedział:

„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.” /J 16,13-15/

 

Zapowiedzi Jezusa spełniły się:

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.”

 

Proś więc Boga, aby obdarzył cię Duchem Świętym i pełnią Jego darów:

mądrością — abyś odróżniał dobro od zła

rozumem — abyś rozumiał Boże tajemnice

radą — abyś umiejętnie sobą kierował, ale i pokornie słuchał rad

męstwem — abyś umiał się bronić przed złem

umiejętnością — abyś uczciwie żył

pobożnością — abyś wiernie służył Bogu

bojaźnią Bożą — abyś Boga traktował po synowsku

 

Duch Święty Cię odmieni:

„Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.” /Ga 5,22-23a/


Zapis fragmentów spotkania modlitewno-formacyjnego „Przyjdź Duchu Święty”
Przepraszamy za fatalną jakość dźwięku…

Parafialne „kolędowanie”

dodano 2021-01-04 17:53:22

W tym roku parafialna „kolęda”
czyli spotkanie z rodzinami i modlitwa w ich intencji

miały inna formę.
Kapłani zamiast udać się do domów wiernych zaprosili ich do świątyni.
Sprawowaliśmy Msze Święte za parafian z poszczególnych ulic lub wiosek
i wspólnie modliliśmy się przy symbolicznej szopce.
Bogu niech będą dzięki za to wszystko co udało nam się przeżyć !!!


29.09.2020 – Imieniny księdza Rafała Kornilaka

dodano 2020-09-29 17:58:41

29 września 2020 w liturgii obchodzimy
Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
Jest to dzień imienin ks. Rafała Kornilaka.
Ksiądz Proboszcz sprawował
Mszę Świętą w intencji solenizanta,
a reprezentanci parafii złożyli życzenia.