Ogłoszenia parafialne – 20.06.2021

dodano 20 czerwca 2021

• Dzisiaj:
– zbierane są ofiary do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski,


• Nabożeństwo czerwcowe jest odprawiane codziennie o g. 17.45.


• W czwartek, 24 czerwca, wypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Msze św. o g. 7.00 i 18.00.


• W piątek o g. 8.00 Msza św. z racji zakończenia roku szkolnego. Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, rodziców i dzieci na dziękczynną Eucharystię.

Zachowajmy piękny zwyczaj związany z zakończeniem roku szkolnego. Ten zwyczaj to: spowiedź, Komunia św. i dziękczynienie za otrzymane wszelkie dobro w czasie kolejnego roku nauki w szkole. Zapraszamy dzieci i młodzież do spowiedzi sakramentalnej, by także przeprosić Pana Boga za zaniedbania w nauce, zmarnowane dary i inne grzechy. Codziennie przed Mszą św. wieczorową kapłan będzie obecny w konfesjonale.

List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy

dodano 20 czerwca 2021

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Bracia i Siostry!

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli pokazuje człowiekowi, szczególnie wierzącemu, jak powinien zachować się w trudnych sytuacjach, w których może się znaleźć, a które stają się dla niego niejednokrotnie czasem próby wierności Panu Bogu. Widzimy to na przykładzie bohatera pierwszego czytania – sprawiedliwego Hioba – dotkniętego niespodziewaną chorobą i cierpieniem oraz Apostołów znajdujących się w śmiertelnym niebezpieczeństwie w czasie nagłej i potężnej burzy na jeziorze, co czym mówi nam Ewangelia. Z sytuacjami zagrożenia życia spowodowanymi nagłą, niespodziewaną chorobą, śmiercią najbliższych, czy innymi zdarzeniami losowymi spotykamy się często w ostatnim czasie. Wystarczy wspomnieć sytuacje związane z epidemią koronawirusa. Pytanie doświadczonego cierpieniem Hioba: gdzie jest Bóg, dlaczego się wycofał, ukrył, zamiast przyjść z pomocą w trudnej sytuacji życiowej – jest pytaniem, które rodzi się w sercu każdego, kto przeżywa podobną sytuację. Potrzeba było wiele czasu, wielu rozmów z przyjaciółmi i z Bogiem, aby Hiob zauważył, że choroba i cierpienie nie muszą być karą za grzechy, lecz mogą stać się okazją do nawiązania bliższej relacji ze Stwórcą. Że w cierpieniu obecny jest Bóg pomimo, że człowiek nie zawsze zdolny jest Go zauważyć, że On towarzyszy człowiekowi w Jego zmaganiach o życie, dobro i szczęście. Podobne pytanie do tego, jakie zadawał Bogu Hiob, skierowali Apostołowie do Chrystusa w usłyszanej przed chwilą Ewangelii. Św. Marek opisuje w niej burzę na jeziorze. Apostołowie wraz z Jezusem znajdują się w łodzi. Łódź miotana falami stwarza wielkie zagrożenie dla uczniów i powoduje strach przed śmiercią. Jezus zaś śpi. Apostołowie budzą Go i zadają pytanie: „Nauczycielu nic Cię to nie obchodzi,że giniemy?”. Jezus poruszony wołaniem Apostołów ucisza burzę, ale jednocześnie zadaje im pytanie: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Jezus niejako pyta ich: czy wasze nieszczęścia, wasze cierpienia tak bardzo was zaślepiają, że nie zauważacie mojej obecności? Czy myślicie, że Bóg opuszcza świat w chwili próby i kryzysu? Czy myślicie, że to co się dzieje, wymyka się Stwórcy spod kontroli?

(więcej…)

Parafia w internecie

dodano 15 maja 2021

Służba Liturgiczna

dodano 19 kwietnia 2021

Nowenna do MBNP

dodano 16 stycznia 2021