12.02.2021 – Spotkanie formacyjno-modlitewne „Przyjdź Duchu Święty”

dodano 12 lutego 2021

12 lutego 2021 odbyło się spotkanie formacyjno-modlitewne pod hasłem „Przyjdź Duchu Święty”. Rozpoczynało ono cykl spotkań przeznaczonych przede wszystkim dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkanie prowadził ks. Rafał Kornilak a śpiew animowała wspólnota „Chleb Życia” działająca przy naszej parafii.


Nasze rozważania dotyczyły Osoby i Działania Ducha Świętego w naszym życiu.

Jezus obiecał:

„Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” /Dz 1,8/

 

Wcześniej zapowiedział:

„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.” /J 16,13-15/

 

Zapowiedzi Jezusa spełniły się:

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.”

 

Proś więc Boga, aby obdarzył cię Duchem Świętym i pełnią Jego darów:

mądrością — abyś odróżniał dobro od zła

rozumem — abyś rozumiał Boże tajemnice

radą — abyś umiejętnie sobą kierował, ale i pokornie słuchał rad

męstwem — abyś umiał się bronić przed złem

umiejętnością — abyś uczciwie żył

pobożnością — abyś wiernie służył Bogu

bojaźnią Bożą — abyś Boga traktował po synowsku

 

Duch Święty Cię odmieni:

„Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.” /Ga 5,22-23a/


Zapis fragmentów spotkania modlitewno-formacyjnego „Przyjdź Duchu Święty”
Przepraszamy za fatalną jakość dźwięku…