Krąg Biblijny

.

Kręgiem Biblijnym opiekuje się ks. Rafał Kornilak


 

Każde spotkanie Kręgu Biblijnego
to kopalnia wiedzy na temat Pisma Świętego.
Oto tematy już omówione…