Krąg Biblijny

.

Kręgiem Biblijnym opiekuje się ks. Mirosław Niewęgłowski – wikariusz