Krąg Biblijny

.Kręgiem Biblijnym opiekuje się ks. Rafał Kornilak


Każde spotkanie Kręgu Biblijnego

to kopalnia wiedzy na temat Pisma Świętego.

Oto tematy już omówione…

a to jeszcze nie koniec…