Krąg Biblijny

.

Kręgiem Biblijnym opiekuje się ks. Rafał KornilakKażde spotkanie Kręgu Biblijnego
to kopalnia wiedzy na temat Pisma Świętego.
Oto tematy już omówione…