Pogrzeb


Pogrzeb Katolicki jest świadectwem o osobie zmarłej, że była wierząca i mocno związaną ze wspólnotą Kościoła. Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym. Za zgodą jednak proboszcza może być również odprawione poza parafią.

Obrzędy pogrzebowe składają się z trzech części:

Zgodnie z prawem kanonicznym należy odmówić pogrzebu:

Dokumenty, które należy dostarczyć do kancelarii Parafialnej.:

Zasady obowiązujące podczas pogrzebu, w przypadku kremacji ciała:

Obrzędy pogrzebowe z Mszą Świętą i z ostatnim pożegnaniem włącznie, w których uczestniczy rodzina, wspólnota parafialna, przyjaciele i znajomi, powinny być celebrowane przed kremacją ciała ludzkiego.

Po spopieleniu zwłok sprawuje się tylko obrzęd związany ze złożeniem urny w grobie. Obrzęd ten sprawowany jest przy udziale najbliższej rodziny, bez zewnętrznej okazałości.

Jeśli jednak przemawiają za tym szczególne racje duszpasterskie lub powody natury praktycznej, obrzędy pogrzebowe można sprawować nad samą urną.

Takimi wyjątkowymi sytuacjami są:

Każdą tego typu sytuację należy najpierw omówić z Księdzem w kancelarii parafialnej.