Katechezy dla rodziców i chrzestnych

Chrzest jest pierwszym sakramentem,

który wprowadza człowieka w zbawczą relację z Bogiem.

Jest wydarzeniem do którego każdy powinien się dobrze przygotować.

Dlatego też każdy kto prosi o chrzest dla swojego dziecka

lub pragnie pełnić funkcję rodzica chrzestnego

ma OBOWIĄZEK wysłuchać stosownych katechez.

Serdecznie ZAPRASZAMY


Katechezy chrzcielne prowadzi ks. Rafał Kornilak