Bierzmowanie


Przygotowanie kandydatów do bierzmowania odbywa się zarówno w szkole jak i przy parafii.

Całość przygotowań koordynuje ks. Mirosław Niewęgłowski – wikariusz

Bierzmowanie może przyjąć osoba:

Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków
powoduje 
odłożenie przyjęcia sakramentu
do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości
.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

Dokumenty potrzebne do sakramentu Bierzmowania:

Świadek bierzmowania: