Schola dziecięca

 

Opiekunami scholi są 
p. Mirosław Odoszewski  i  ks. Rafał Kornilak.