Godziny Mszy św.

Niedziela: 7.30; 9.00; 11.00; 17.00

Dzień powszedni: 7.00; 18.00

I piątek miesiąca: 6.30; 18.00