Katechezy dla rodziców i chrzestnych

Chrzest jest pierwszym sakramentem,

który wprowadza człowieka w zbawczą relację z Bogiem.

Jest wydarzeniem do którego każdy powinien się dobrze przygotować.

Dlatego też każdy kto prosi o chrzest dla swojego dziecka

lub pragnie pełnić funkcję rodzica chrzestnego

ma OBOWIĄZEK wysłuchać stosownych katechez.

KATECHEZY CHRZCIELNE – OSTATNIA SOBOTA MIESIĄCA – po Mszy św. wieczorowej

Katechezy chrzcielne prowadzi ks. Paweł Madaliński – proboszcz

ZAPRASZAMY