Intencje mszalne

Niedzielne intencje z Kaplicy przy ul. Orzechowej są przeniesione na godzinę 18:00 w kościele.

Pierwsza
Niedziela
Miesiąca

5 lipca 2020

7:30 + Czesława, zm. z rodz. Gruszków i Romaniaków
9:00 Dz-bł. w 20 r. ślubu Janusza i Barbary
11:00 Za parafian
16:00 (w kaplicy) Dz-bł. w 17 r. ślubu Marty i Stanisława
18:00 + Elżbietę Kamińską (4 r.)

Poniedziałek

6 lipca 2020

7:00 Dz-bł. z racji 16 r. urodzin Mateusza

 O zdrowie dla Tomasza

18:00 + Krystynę, Kazimierza, Józefę Markowskich, Emilię, Mariana Mróz, Danutę, Edwarda Wareckich

+ Nadzieję, Zygmunta i Lecha

Wtorek

7 lipca 2020

7:00 + Antoniego i Helenę, Wiesławę Tarkowskich;           Mieczysława i Bernardynę Głuchowskich

W int. Bogu wiadomej

18:00 + Mariannę, Witolda, Stanisławę, Franciszka, Reginę

Środa

8 lipca 2020

7:00 + Zygmunta Michaluka – of. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach
18:00 + Elżbietę

Nowenna do MBNP

Czwartek

9 lipca 2020

7:00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla żony

+ Za dusze czyśćcowe

18:00 + Mirosława Raszuka – of. pracownicy PKS

Piątek

10 lipca 2020

7:00 + Leopolda, Irenę, zm. z rodz. Czekalskich
18:00 + Mariana Olędzkiego – of. siostry Loretanki                              z Warszawy

+ Za dusze czyśćcowe

Sobota

11 lipca 2020

7:00 + Za dusze czyśćcowe
18:00 Dz-bł. w 15 r. ślubu Iwony i Rafała oraz o błog. dla dzieci

Dz-bł. w 7 r. urodzin Weroniki

Niedziela

12 lipca 2020

7:30 + Mieczysława Romaniuka (2 r.), Mariannę i Zdzisława Kowalczuków
9:00 + Ludomirę i Józefa Jóźwiaczuk, Bronisławę i Kazimierza Marciniuk i zm. z rodz.
11:00 Za parafian
16:00 + Wandę, Wacława, Ludwika, Jarosława, zm. z rodz. Troć
18:00 + Celinę, Kazimierza Mikołajczuków, Stanisława Olszewskiego