Intencje mszalne

Niedziela

20 września 2020

7:30 + Janinę, Czesława, Witolda i ich rodziców
9:00 + Henrykę Grochowską i Lesława
11:00 Za parafian
15:00 Ślub: Monika Weśniuk i Mateusz Bartoszewicz
16:00 + Kazimierza Wyganowskiego – greg.
18:00 + Macieja Romaniuka (2 r.)

Poniedziałek

21 września 2020

7:00 + Kazimierza Wyganowskiego – greg.

+ Macieja Romaniuka

18:00 Dz-bł. w 30 r. ślubu Krystyny i Leszka

+ Katarzynę i Franciszka Sikorskich

Wtorek

22 września 2020

7:00 + Kazimierza Wyganowskiego – greg.

+ Teresę (22 r.), zm. z rodz. Radzikowskich i Błońskich

18:00 + Jarosława Mackiewicza (5 r.), Andrzeja Pawluka i Danutę

Środa

23 września 2020

7:00 + Teresę Kalicką (10 r.), Jadwigę i Czesława
18:00 Do MBNP o zdrowie i bł. w rodzinie

+ Kazimierza Wyganowskiego – greg.

Nowenna do MBNP

Czwartek

24 września 2020

7:00 + Kazimierza Wyganowskiego – greg.

+ Zygmunta Chraniuka (19 r.) i Mariannę

18:00 Dz-bł. w 9 r. ślubu Pauliny i Karola

Piątek

25 września 2020

7:00 + Mariana Domaszczyńskiego (17 r.), zm. z rodz. Szpurów i Domaszczyńskich

W int. Bogu wiadomej

18:00 + Kazimierza Wyganowskiego – greg.

Sobota

26 września 2020

7:00 + Kazimierza Wyganowskiego – greg.
18:00 + Ryszarda Łukasiuka – of. sąsiedzi z ul. Żeromskiego, Słowackiego, Konopnickiej, Dolnej

Dz-bł. w 25 r. ślubu Urszuli i Zygmunta

Niedziela

27 września 2020

7:30 + Kazimierza Wyganowskiego – greg.
9:00 + Ewę Mikołajczuk (11 r.) i rodziców z obojga stron
11:00 Za parafian
16:00 + Franciszka Szewczuka (5 r.)
18:00 + Eugeniusza Zienkiewicza