Małżeństwo

Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.”
KKK 1661


Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa
narzeczeni zgłaszają się osobiście
do kancelarii parafialnej
w godzinach urzędowania.


Pierwsze spotkanie:

 • Ogólna rozmowa z kapłanem na temat małżeństwa;
 • Ustalenie daty ślubu;
 • Kapłan poinformuje narzeczonych o obowiązku odbycia nauk przedmałżeńskich i spotkań w Poradni Życia Rodzinnego.

Drugie spotkanie (3 miesiące przed ślubem):

 • Spisanie protokołu przedmałżeńskiego w celu stwierdzenia braku przeszkód małżeńskich,
 • Narzeczeni powinni dostarczyć następujące dokumenty:
   1. aktualne metryki chrztu (ważne 6 miesięcy) z adnotacją o bierzmowaniu
    (jeśli w metryce brak informacji o bierzmowaniu – należy zgłosić się po dodatkowe zaświadczenie do parafii bierzmowania),
   2. dowody osobiste,
   3. zaświadczenia o odbyciu nauk przedmałżeńskich i wizycie w Poradni Życia Rodzinnego,
   4. zaświadczenie z USC lub odpis aktu zawarcia związku cywilnego.
 • Jeśli narzeczeni odbyli już nauki przedślubne i spotkania w Poradni Życia Rodzinnego, to zostaną spisane zapowiedzi i wydana prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania drugiej strony, a jeżeli nie wszystkie formalności zostały dopełnione to kapłan umawia się z narzeczonymi na dodatkowe spotkanie, aby dopełnić formalności i spisać zapowiedzi.
 • Przed kolejnym spotkaniem narzeczeni powinni dostarczyć dane świadków małżeństwa (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)

Trzecie spotkanie (kilka dni przed ślubem):

 • Narzeczeni powinni dostarczyć zaświadczenia o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii (jeśli były wygłoszone).
 • Zostanie podpisany aktu ślubu i nastąpi złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków.

Nauki dla narzeczonych

Pary mające zamiar zawrzeć Sakrament Małżeństwa, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, mają obowiązek uczestnictwa w Katechezach dla narzeczonych oraz spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego.


W naszym dekanacie takie spotkania odbywają się w parafii pw. Świętego Zygmunta w Łosicach.


W naszej diecezji jest także możliwość odbycia weekendowych kursów w domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie.

Więcej informacji można znaleźć na podanej stronie internetowej: http://siedlanow.pl/kursy-dla-narzeczonych/


Niedaleko jest także możliwość odbycia weekendowych kursów w domu Porcjunkula w Serpelicach.

Więcej informacji można znaleźć na podanej stronie internetowej:


Posługa fotografów i kamerzystów

Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane ze sposobem wykonywania swej posługi.

Dekoracja świątyni

Za dekorację w świątyni odpowiadają pary, które danego dnia przystępować będą do sakramentu małżeństwa. Informacje o zasadach dekorowania świątyni należy uzyskać w kancelarii parafialnej.