Spowiedź

„Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ran komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nowa możliwość nawrócenia się i odzyskania łask usprawiedliwienia.”
KKK 1446


Sakrament pokuty ma moc odmieniać ludzkie życie, żeby jednak był owocny, należy się do niego dobrze przygotować i godziwie przeżyć. 

Pięć warunków sakramentu pokuty:

1. Rachunek sumienia

Jest to refleksja nad tym, co zrobiliśmy w ostatnim czasie, a także jakie grzechy popełniliśmy. Jego istotą jest spojrzenie na własne życie oczami Pana Boga i zapytanie się: Co Bóg myśli o moim życiu? Co mu się podoba a co nie?

2. Żal za grzechy

Kiedy chrześcijanin zaczyna rozumieć, co zrobił źle – rodzi się w nim poczucie winy. Pragnie się on zmienić i żałuje tego, że postąpił źle. Żal za grzechy musi być szczery i wynikający z głębokiej wiary i miłości do Boga.

3. Mocne postanowienie poprawy

Jest konsekwencją dwóch poprzednich warunków. Zdając sobie sprawę z tego, że popełniliśmy grzech, czując żal i wstyd, obiecujemy sobie i Bogu, że nie powtórzymy tych błędów, żyjąc inaczej i przestrzegając Boskich praw. Innymi słowy jest to konkretne postanowienie, plan działania, mający na celu wyeliminowanie z naszego życia grzesznych zwyczajów.

4. Szczera spowiedź

Spowiedź to wyznanie grzechów. Jest centralnym, bardzo ważnym ogniwem. Człowiek spotyka się wówczas w konfesjonale z kapłanem będącym pośrednikiem między człowiekiem i Chrystusem. Bardzo ważne jest to, żeby podczas spowiedzi być szczerym i nie przeinaczać ważnych faktów. Mówiąc prawdę nie będziemy oceniani czy krytykowani przez kapłana, dlatego warto zdobyć się na szczerość. Do ważności spowiedzi konieczne jest wyznanie wszystkich grzechów ciężkich, określając ich okoliczności i liczbę.

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Polega on na naprawieniu własnych błędów, wypełnieniu pokuty zadanej prze kapłana, a także na poniesieniu konsekwencji swoich czynów. Czasami sama modlitwa zadana przez kapłana nie wystarcza. Trzeba np. oddać skradzione rzeczy bądź też przeprosić osoby, które skrzywdziliśmy. Wszystko w zależności od popełnionego grzechu.

Spowiedź w naszej parafii

Do sakramentu pokuty zapraszamy 15 minut przed każdą Mszą Świętą, ponieważ nie zawsze jesteśmy w stanie spowiadać podczas Eucharystii lub nabożeństw.