Służba liturgiczna

Służyć Bogu to zaszczyt… dla każdego znajdzie się jakieś zadanie…

  • Chłopców zapraszamy do służby przy ołtarzu.

  • Dziewczynki zapraszamy do śpiewania psalmów.

  • Młodzież i osoby dorosłe zapraszamy do czytania Słowa Bożego podczas liturgii.

.

Służbą liturgiczną opiekuje się ks. Mirosław Niewęgłowski – wikariusz