Krąg Biblijny

.“Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – Św. Hieronim


Ideą Kręgu Biblijnego jest wspólnotowe poznawanie Pisma Świętego pod okiem kapłana. Uczymy się uważnie czytać i właściwie interpretować teksty biblijne.

Kręgiem Biblijnym opiekuje się ks. Mirosław Niewęgłowski – wikariusz