Schola dziecięca

Opiekun scholi – p. Mirosław Odoszewski – organista