I Komunia


Całością przygotowań do I Komunii Świętej zajmuje się ks. Paweł Madaliński – proboszcz
wraz z katechetkami: p. Joanną Olizaruk i p. Małgorzatą Bobryk

Zapisy i przygotowanie do I Komunii Świętej

Wymagane dokumenty

Podstawowym warunkiem dopuszczenia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej jest: