I Komunia


Całością przygotowań do I Komunii Świętej zajmuje się ks. Rafał Kornilak
wraz z katechetkami: p. Joanną Olizaruk i p. Małgorzatą Bobryk

Zapisy i przygotowanie do I Komunii Świętej

Wymagane dokumenty

Podstawowym warunkiem dopuszczenia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej jest:


Przygotowanie dzieci i ich rodziców
odbywa się według załączonego niżej harmonogramu:

Na tej stronie będą się pojawiały informacje
o wszelkich zmianach w harmonogramie
i ewentualnych dodatkowych spotkaniach
dlatego proszę śledzić informacje na bieżąco.

s